Darbo laiko apskaitos sistemos

NAUDA IR PRIVALUMAI

• Užtikrinta pašalinių asmenų patekimo į patalpas kontrolė. Į patalpas patenka tik tie asmenys,

kurie turim tam leidimą.

• Atsakingesnis personalo darbas.

• Efektyvesnis personalo darbo laiko apskaitos vedimas, darbo užmokesčio žiniaraščių sudarymas.

Siekiant užtikrinti efektyvią asmenų patekimą į patalpas kontrolę bei sklandų personalo darbo laiko

apskaitos vedimą, rekomenduojame įsidiegti darbo laiko apskaitos sprendimus.

 

Kas yra darbo laiko apskaita?

1. Teoriniai duomenys – darbo laiko grafikai.

2. Faktas – rezultatai iš įeigos kontrolės jutiklių.

3. Rezultatas – faktinio darbo laiko ir darbo grafiko sulyginimas

 

Skirtumai nuo įeigos kontrolės sistemos:

1. Analitika - Įeigos kontrolės sistema

pateikia žmonių judėjimo duomenis, bet

jų nelygina su darbo grafiku ir rezultato

nepateikia

2. Interaktyvumas:

• Galimybė nurodyti praėjimo tikslą

(pietūs, komandiruotė, atostogos ir kt.)

• Galimybė kiekvienam matyti informaciją

(pridėjus kortelę – išdirbtas laikas,

atostogų limitas, pranešimai ir pan.)

 

Darbo laiko apskaitos sistemos Atsipirkimo pavyzdys:

Paprastas skaičiavimas

200 Darbuotojų, valandinis įkainis 4 eurai.

260 darbo dienų per metus

Vidutiniškai 5 minutės per diena prarandamos dėl

vėlavimo, išvykimo per anksti:

5 x 4 / 60 x 260 x 200 = 17 333 eurai.

Vidutiniškai 5 minutės per diena prarandamos dėl

asmeninių priežasčių:

5 x 4 / 60 x 260 x 200 = 17 333 eurai.

2 dienos per mėnesį prarandamos tabelio pildymui,

išdirbtų valandų skaičiavimui, darbuotojų lankomumo

vertinimui: 8 x 4 x 2 x 12 = 768 eurai.

= 35 434 eurai per metus.