Darbo laiko apskaitos sistemos

Nauda ir privalumai:

  • Užtikrinta pašalinių asmenų patekimo į patalpas kontrolė. Į patalpas patenka tik tie asmenys, kurie turim tam leidimą.
  • Atsakingesnis personalo darbas.
  • Efektyvesnis personalo darbo laiko apskaitos vedimas, darbo užmokesčio žiniaraščių sudarymas.

Siekiant užtikrinti efektyvią asmenų patekimą į patalpas kontrolę bei sklandų personalo darbo laiko apskaitos vedimą, rekomenduojame įsidiegti darbo laiko apskaitos sprendimus.

Kas yra darbo laiko apskaita?

  1. Teoriniai duomenys – darbo laiko grafikai.
  2. Faktas – rezultatai iš įeigos kontrolės jutiklių.
  3. Rezultatas – faktinio darbo laiko ir darbo grafiko sulyginimas

Skirtumai nuo įeigos kontrolės sistemos:

Analitika - Įeigos kontrolės sistema pateikia žmonių judėjimo duomenis, bet jų nelygina su darbo grafiku ir rezultato nepateikia

Interaktyvumas:

  • Galimybė nurodyti praėjimo tikslą (pietūs, komandiruotė, atostogos ir kt.)
  • Galimybė kiekvienam matyti informaciją (pridėjus kortelę – išdirbtas laikas, atostogų limitas, pranešimai ir pan.)

Darbo laiko apskaitos sistemos Atsipirkimo pavyzdys:

Paprastas skaičiavimas

200 Darbuotojų, valandinis įkainis 4 eurai.

260 darbo dienų per metus

Vidutiniškai 5 minutės per diena prarandamos dėl vėlavimo, išvykimo per anksti: 5 x 4 / 60 x 260 x 200 = 17 333 eurai.

Vidutiniškai 5 minutės per diena prarandamos dėl asmeninių priežasčių: 5 x 4 / 60 x 260 x 200 = 17 333 eurai.

2 dienos per mėnesį prarandamos tabelio pildymui, išdirbtų valandų skaičiavimui, darbuotojų lankomumo vertinimui: 8 x 4 x 2 x 12 = 768 eurai.

= 35 434 eurai per metus.