Gaisro aptikimo sistemos

Automatinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos yra labiausiai reikalingos padidinto pavojaus objektuose, kur gaisras gali kelti grėsmę žmonių gyvybei bei sveikatai ir kur jis gali sukelti didelius ekonominius nuostolius. Evakuacijos sistemos taip pat yra sukurtos bendravimui su žmonėmis ir nurodymų jiems perdavimui pavojaus atveju. Jomis galima perduoti tiek iš anksto parengtas ataskaitas, tiek tiesiogiai pranešamą tekstą.