Klientų srautų valdymo sistemos

Klientų srautų valdymas yra Qmatic sukurta metodika, leidžianti organizacijai sistemiškai valdyti kliento veiklą nuo pat pirmojo iki paskutiniojo jo buvimo taško. Sistema susieja paslaugų taškus ir pažymi viso kliento apsilankymo planavimo ir stebėsenos svarbą. Siekdama valdyti veiklą ir efektyvumą, sistema fiksuoja duomenis ir informaciją kiekviename darbuotojo ar savitarnos punkto buvimo taške.