Transporto sistemos

Išmaniosios transporto sistemos (ITS) pritaiko informacijos ir ryšių technologijas transportui. Kompiuteriai, elektronika, palydovai ir jutikliai užima svarbią vietą mūsų transporto sistemose. ITS yra priemonės, kurios gali būti panaudojamos skirtingais tikslais ir esant skirtingoms sąlygoms. ITS gali būti pritaikytos kiekvienai transporto rūšiai (kelių, geležinkelių, oro, vandens), o jų paslaugomis gali naudotis tiek keleiviai, tiek krovinių vežėjai.