10 vaizdo stebėjimo privalumų

1. INCIDENTŲ PREVENCIJA

Vaizdo stebėjimo  sprendimai gali sumažinti nusikalstamos ar nesąžiningos veiklos tikimybę.

2. NUOSTOLIŲ PREVENCIJA

Vaizdo analizė, integruotos sistemos ir stebėjimas realiu laiku padeda pastebėti įtartiną veiklą, greičiau į ją reaguoti, apsisaugoti ar sumažinti nuostolius.

3. NUOSTOLIŲ PREVENCIJA

Per 2014 metus JAV mažmenininkai dėl vagysčių ir mažesnio prekių kiekio neteko 44 milijardų dolerių. Nuostolių prevencija smarkiai sumažina finansinę žalą, nors jos visiškai išvengti ir neįmanoma. Ryškios ir aiškios didelės raiškos nuotraukos padeda nustatyti, sulaikyti, apkaltinti nusikaltėlius ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4. APSAUGA NUO APGAVYSČIŲ

Apgaule pasisavinamų nuosavybės draudimo / draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išmokų suma siekia maždaug 32 milijardus dolerių per metus. Didelės raiškos vaizdo stebėjimo sistemos įrašo ir išsaugo įrodymus, kurie yra reikalingi ginantis nuo melagingų pretenzijų.

5. SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ REIKALAVIMAI

Valdydami klientų, partnerių ar tiekėjų turtą, prisiimate atsakomybę už jo apsaugą. Vagystė ir kiti įvykiai gali reikšti dideles baudas, teismo ieškinius ir prarastas pajamas.

6. TECHNOLOGIJŲ TOBULINIMAS

Įrašai gali padėti didinti kitų verslo sistemų (įėjimo kontrolės, įsibrovimo aptikimo, ryšių) efektyvumą ir vertę.

7. SITUACIJOS ĮVERTINIMAS IR REAGAVIMAS Į INCIDENTĄ

Greitai, saugiai ir veiksmingai sureagavus į incidentą, galima smarkiai sumažinti žalą, pagerinti nusikaltimų prevenciją ir padidinti tikimybę atgauti nuostolius. Vaizdas suteikia galimybę įvertinti situaciją realiu laiku ir greitai bei saugiai reaguoti.

8. NUOSTATŲ LAIKYMASIS

Atskiroms pramonės šakoms ir vietovėms gali būti taikomi skirtingi reikalavimai, tačiau teisės aktai ir standartai vis dažniau reikalauja naudoti vaizdo stebėjimo priemones ir saugoti įrašus. Nesilaikant šių reikalavimų, gali būti skiriamos baudos.

9. VEIKLOS TĘSTINUMAS

Vaizdo stebėjimo sistema gali padėti išvengti veiklos trukdžių.

Dėl gedimo lošimo namuose per valandą galima patirti tūkstančių dolerių nuostolį. Transporto institucijos naudoja vaizdo stebėjimo priemones veiklos trukdžiams mažinti, taip pat surinkdamos pinigus automatiniu būdu.

Gamintojai naudojasi vaizdo stebėjimo sistemomis, siekdami optimizuoti veiklą.

10. VERSLO ANALITIKA

Organizacijos vis dažniau naudoja vaizdo stebėjimo sistemas, norėdamos pasiekti savo strateginių tikslų.

Mažmeninės prekybos analizė, įrangos naudojimas, energijos valdymas, gamybos optimizavimas, VIP identifikavimas, pacientų stebėjimas ir sekimas, sveikatos paslaugų ir informacijos teikimas telekomunikacijos priemonėmi. Galimybės yra neribotos.

Atgal