Garantija

Bendrosios nuostatos

UAB „Hansab” užtikrina ir atlieka visų parduotų įrenginių (toliau - Įrenginiai) garantinį remontą. Standartinis garantinis laikotarpis yra 1 metai nuo Įrenginio įsigijimo dienos.

Atsakomybė ir garantija 

Garantija taikoma remontui ir detalių su gamybiniais defektais pakeitimui. Garantija galioja tuo atveju, jeigu įrenginys yra reguliariai prižiūrimas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas. Įrenginio priežiūrą patartina atlikti 2-4 kartus per metus, priklausomai nuo įrenginio naudojimo dažnumo ir aplinkos sąlygų.
Garantija galioja, jeigu Įrenginio serijos numeriai nebuvo pakeisti ir Įrenginys nebuvo savavališkai išardytas (nepažeistos jo plombos). Jei Įrenginys yra sumontuotas tam tikroje vietoje, klientas turi padengti UAB „Hansab“ atstovų atvykimo išlaidas.

Garantija netaikoma gedimams, kuriuos sukėlė:

•    Įrenginio perstatymas ir kiti atsitiktiniai pažeidimai;
•    Netinkama įrenginio priežiūra, jo naudojimas ne pagal paskirtį ar per didelė apkrova.
•    Įrenginio naudojimosi instrukcijų ir saugos reikalavimų nesilaikymas.

Dėmesio! Visi įrenginiai turi būti įžeminti.

Garantija negalioja, jei:

•    Įrenginį remontavo neįgalioti asmenys arba remonto dirbtuvės;
•    Gedimas įvyko dėl nuo UAB „Hansab” nepriklausančių aplinkybių (vandalizmo, žaibo, vandens, gaisro, įtampos pokyčių elektros tinkluose, elektrostatinio lauko, trumpų sujungimų ir t.t.);
•    Įrenginyje buvo naudojamos gamintojo nepatvirtintos priemonės (kasos juostos).
Garantija netaikoma:
•    Įrenginio veikimui įtakos neturinčių pažeidimų (subraižymų ir pan.) taisymui ir susidėvėjusių detalių pakeitimui;
•    Įrenginio valymui, priežiūrai, naudojimosi patarimams;
•    Įrenginio programinės įrangos gedimų šalinimui;

Elgesio taisyklės gedimo atveju

Jei įrenginys sugenda garantinio laikotarpio metu, užsakovas privalo informuoti UAB „Hansab” apie gedimą. Būtina nurodyti įrenginio modelį ir serijos numerį, kuo tiksliau apibūdinti gedimą bei paaiškinti jo atsiradimo aplinkybes.

Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, nebegalima reikalauti garantinio laikotarpio metu iškilusių gedimų taisymo, jeigu šie gedimai nebuvo raštiškai užfiksuoti.
Iškilus neaiškioms aplinkybėms dėl garantinio aptarnavimo, remonto darbų, galimų remonto sąlygų arba Įrenginio remonto jo naudojimosi vietoje ar taisykloje, klientas visų pirma turi konsultuotis su UAB „Hansab”.