Aplinkos apsaugos politika

Klimato kaitair aplinkos tvarumas kelia ne tik iššūkius, bet ir galimybes mūsų pačių įmonei Hansab bei mūsų suinteresuotoms šalims. Siekdami spręsti šią problemą, esame įsipareigoję įtraukti aplinkos apsaugos praktikas į savo verslo strategiją ir veiklą bei skatinti savo darbuotojų, klientų, tiekėjų ir kitų suinteresuotų šalių aplinkosauginį sąmoningumą ir atsakomybę.

Išskyrėme šiuos prioritetus:

 

Mūsų darbuotojai

Didinti darbuotojų informuotumą apie mūsų poveikį aplinkai.

Tai apima mokymosi galimybių teikimą apie aplinkosaugą, didinant darbuotojų entuziazmą ir galimybę bendradarbiauti, siekiant pagerinti aplinkosaugos veiksmingumą.

 

Aplinkos apsaugos standartas

Išlaikyti ISO 14001 aplinkos apsaugos standartą, kad galėtume formuoti savo veiklą pagal tarptautinę sistemą.

Laikydamiesi aplinkos apsaugos standarto, esame įsipareigoję nuolat gerinti aplinkosauginį veiksmingumą per visą savo įmonės gyvavimo ciklą.

 

Gamtiniai ištekliai

Siekti sumažinti gamtinių išteklių naudojimą iki minimumo, naudojant supirkimo galimybes ir eksploatacijos palaikymą.

Siekti pakartotinai naudoti ir perdirbti ten, kur tam yra galimybių, įskaitant senų technologijų naudojimą, esamų atsarginių dalių panaudojimą kitiems sprendimams, taip pat nuomojamų modelių naudojimą, siekiant prailginti produkto gyvavimo laiką.

 

Klientai ir tiekėjai

Bendradarbiauti su savo klientais, raginant apsvarstyti savo darbų poveikį aplinkai ir padėti jiems įgyvendinti savo tvarumo įsipareigojimus.

Atsižvelgti į aplinkos veiksnius, įsigyjant prekes ar paslaugas.

Įvertinti mūsų pagrindinių tiekėjų aplinkosauginį veiksmingumą, tikėdamiesi pagerinti jų ir mūsų pačių aplinkos apsaugą.

Stengtis skatinti bendradarbiavimą, siekiant aplinkos tvarumo.

 

Įsipareigojimų laikymasis

Laikytis visų taikomų aplinkos tvarumo reikalavimų, vykdant savo veiklą.

 

Nuotraukos šaltinis: Karl Ander Adami (https://toolbox.estonia.ee/assets/446337)