Aplinkosauga, socialinė atsakomybė ir įmonės valdymo politika

Aplinkosauga

 • Pripažįstame, kad klimato kaita kelia precedento neturintį iššūkį, o žmogaus veikla daro reikšmingą poveikį aplinkai.
 • Nuolat geriname savo veiklos išteklių efektyvumą ir taikome energijos taupymo priemones.
 • Esame įsipareigoję kurti tvarius sprendimus ir kiekviename žingsnyje atsižvelgti į aplinkos apsaugą.
 • Siūlome nuomos paslaugas, suteikdami galimybę įmonėms naudotis naujomis technologijomis ir padėdami joms įgyvendinti savo tvarumo įsipareigojimus.
 • Mes taikome žiedinės ekonomikos mažinimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo strategijas savo produktų ir sprendimų gyvavimo ciklo pratęsimui.
 • Iki 2030 m. esame įsipareigoję tapti neutraliais klimatui, įgyvendindami ekologiškų biurų praktiką ir elektrinių transporto priemonių naudojimą.
 • Didiname savo darbuotojų informuotumą apie mūsų poveikį aplinkai.
 • Vadovaujamės ISO 14001 aplinkosaugos valdymo sistemomis ir visais susijusiais vidaus įstatymais ir reglamentais šalyse, kuriose dirbame.
 • Pirkdami prekes ir paslaugas iš tiekėjų, atsižvelgiame į aplinkos veiksnius ir įvertiname jų aplinkosauginį veiksmingumą.

 

Socialinė atsakomybė

 • Mes atitinkame visus tarptautinius su darbu susijusius ir nacionalinius užimtumo, socialinio draudimo, profesinės sveikatos ir saugos standartus, kad galėtume pasiūlyti saugią, įskaitant ir sveiką darbo aplinką.
 • Esame įsipareigoję suteikti lygias darbo galimybes ir uždrausti bet kokios rūšies diskriminaciją ir priekabiavimą, įskaitant, bet neapsiribojant, rasę, odos spalvą, religiją, tautybę ar amžių.
 • Mes palaikome aukšto lygio darbo sąlygas, prisidedame prie mūsų žmonių saugumo ir fizinės bei psichinės sveikatos, palaikome pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo bei siūlome naudą sveikatai.
 • Padedame kelti ir tobulinti visų darbuotojų profesinius įgūdžius ir kompetencijas.
 • Aktyviai dalyvaujame mūsų bendruomenės veikloje, remiame sportą, labdarą, švietimą, bendruomenės renginius ir iniciatyvas.
 • Mes išlaikome objektyvumą ir sąžiningumą savo tiekėjų, klientų ir partnerių atžvilgiu.
 • Pirmenybę teikiame klientų saugumui ir interesams, vykdydami atsakingą rinkodaros praktiką, užtikrindami produktų kokybę ir skaidrumą bei saugodami savo klientų duomenis ir privatumą.
 • Kasmet atliekame savo klientų ir darbuotojų pasitenkinimo tyrimą.

 

Įmonės valdymas

 • Į viską, ką darome ir su visais, su kuriais dirbame, įtvirtiname savo pagrindines vertybes – atvirumą, patikimumą, partnerystę, kūrybiškumą ir etiką.
 • Mes užtikriname savo įmonės tvarią veiklą nuosekliai vertindami ir valdydami riziką.
 • Mes teikiame pirmenybę ilgalaikiams santykiams su savo klientais, tiekėjais, partneriais ir personalu.
 • Mes palaikome plokščią organizacinę struktūrą su maža hierarchija, kad pabrėžtume asmeninę atsakomybę ir skatintume kiekvieno darbuotojo iniciatyvą.
 • Stipriname kasdienę lyderystę diegdami aplinkosaugos, socialinės politikos ir įmonės valdymo principus į kasdienes darbo užduotis, valdymą ir strategijos kūrimą.
 • Skatiname skaidrumą ir darbuotojų įsitraukimą, dalinantis su įmone susijusia informacija.
 • Mūsų Etikos ir Elgesio kodeksai laikosi kovos su kyšininkavimu ir korupcija principų, skatina skaidrumą, skatina sąžiningą konkurenciją ir atsakingą rinkodarą bei saugo autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės formas.